Văn phòng toàn cầu

Văn phòng toàn cầu

Với mạng lưới rộng khắp các chi nhánh, nhà phân phối trong khu vực và đội ngũ cố vấn bán hàng tận tâm, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn và bán hàng đặc biệt. Làm việc cùng nhau, chúng tôi cố gắng vun đắp mối quan hệ đối tác lâu dài, minh bạch và cùng có lợi.

Tokyo, Japan

Kuala Lumpur, Malaysia

Chang'ge, China

Shanghai, China

Zhengzhou, China

Shenzhen, China

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và cùng thảo luận về cách chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Scroll to Top